On becoming Nothingness
SPIRIT & SOUL
Ce a vrut Christos să spună prin "Cel care își pierde viața, o va găsi," și Lao Tse prin "Numai cel mic îl poate primi pe cel mare"?...
Collage Leonard Da Vinci
ART+
Perioada renascentistă, născută după înghețul iernii medievale,
a dat viață unei primăveri simbolice a florilor și fructelor spirituale.
În acea perioadă, s-a căutat restaurarea...