Sea and sky
ZEITGEIST
Vitajte v LOGON, online časopise Zlatého Kríža s Ružou
Atómy
SCIENCE+
Atómy pozostávajú z vibrácie, vlastne sú vibráciou.
Na látku možno nahliadať ako na manifestáciu ducha.
Spojenie
SCIENCE+
Máme k dispozícii toľko nástrojov spojenia, tak ako komunikujeme sami so sebou?
Kresba hlavy
SPIRIT & SOUL
Ak nevidíš cestu – potom aj keď po nej kráčaš, nebudeš ju chápať
starí ľudia
SPIRIT & SOUL
V zamilovaných je rozžiarenie duše darom, sotva vnímateľným. Počas spoločných rokov sa duša nikdy nevnucuje. Je zabudnutá, pri všetkých tých záležitostiach života.…
Harry Potter
ZEITGEIST
Boj vstupuje do širších dimenzií, Voldemort sa rozširuje do oblastí toho, čo je vedomé i toho, čo je nevedomé. Tak musí Harry prežiť závažné krízy, počas ktorých sa jeho vedomie stáva stále viac…
Most k Hogwards
ZEITGEIST
To neobyčajné, to, čo presahuje hranice normálneho, v nás rozozvučí to skryté z hraničných oblastí vedomia a nevedomia , a to hlavne preto, že udalosti, ktoré popísala J. K. Rowlingová, sú plné…