Kandinsky: schwarze Striche

Alchýmia duše

back to home pdf share

Chemické procesy sa v nás odohrávajú v každom okamihu nášho života: v našej tráviacej sústave, v myslení i v mnohých iných funkciách tela. Myšlienky tiež spúšťajú mnoho hormonálnych reakcií. Naša myseľ, vďaka ktorej dokážeme tak veľa vecí, je väčšinou riadená nevedomými impulzmi. Sme však volaní, aby sme transformovali, teda premenili sa z chemika na alchymistu! Želaním veľkých alchymistov všetkých čias bolo premeniť olovo na zlato, čo znamená extrahovať svetlo zo všetkých temných životných skúseností tak, aby sa v očistenom ja mohol formovať kameň „mudrcov“. To je to, čo praví alchymisti považovali za vytváranie zlata ako kovu!

Alchymisti sa dostávajú k príčinám, ktoré sú základom všetkých procesov.  Chcú dosiahnuť múdrosť a stať sa vedomými pracovníkmi vo veľkom vývoji  človeka a prírody. Tí, ktorí spytujú naše normy a zvyky, sú priekopníkmi. Nový druh myslenia zanecháva stopy v éteri, v našom životnom poli. Tieto éterické stopy pôsobia ako kompas pre iných. Týmto spôsobom poznanie seba samého slúži ako kolektívne uvedomovanie si myšlienok, predstáv, ideí.

Nesmrteľná duša človeka je uväznená v smrteľnom tele ako jadro v atóme a ako bunkové jadro v bunke! Alchymická cesta slúži na ich oslobodenie. Táto cesta môže byť rozdelená na sedem krokov, sedem procesov. Štyri z nich sa odohrávajú na fyzickej úrovni duše. Sú to procesy ohňa, vody, zeme a vzduchu.

Po prvé, jestvuje „calcinatio“, proces ohňa. V každej ľudskej bytosti existuje oheň ducha. Ak je aktivovaný vnútorným spôsobom, tak nás vedie k seba-analýze, ktorá nie je vždy lichotivá. Dostávame sa do ohňa poznania nás samotných, do ohňa svedomia. Ak v ňom dokážeme zotrvať, tak môžeme pracovať na prekonávaní našich problémov akceptovaním nášho spôsobu života a jeho odovzdaním pod riadenie nesmrteľnej duše. To nás vedie do pokoja a vyrovnanosti.

Druhým procesom je „solutio“, proces vody. Stávame sa vedomí si vzorcov, s ktorými sa stotožňujeme. Naše temné stránky sa pre nás stávajú viditeľnými. Teraz môžeme začať s očistou. To sa stane možným vtedy, keď je naše ego dobrovoľným služobníkom duše a dáva nám možnosť, aby v duši vznikali hlboké procesy a vstupovali do nášho vedomia. Náš život sa potom stane duševne vedomým.

Po tretie, je tu „coagulatio“, ktoré tento proces zabuduje do formy a je procesom zeme. Naše trvalé úsilie o pravdivé poznanie, o život v prítomnom okamihu a o to, aby sme boli súčasťou vše-objímajúcej lásky, vedie k realizácii tvaru, k prejaveniu síl novej duše vnútri nás. To, čo konáme, sa odzrkadľuje v duši. Duša prijíma nové „telo“, ktoré je neviditeľné pre naše vonkajšie oči.

Štvrtý základný proces je „sublimatio“, je to výstup na horu, proces vzduchu. Teraz sú problémy a otázky zvažované z vyššej perspektívy duše a môžu tak byť riešené novým spôsobom. Duša so svojím novým, neviditeľným telom vstupuje do slobody, ktorá jej umožňuje uskutočniť kontakt s univerzálnym Duchom novým spôsobom a zavŕšiť tri ďalšie alchymické procesy.

Tieto štyri procesy alchýmie stavajú každého, kto ide touto cestou, pred nasledujúce otázky:

Stáva sa pozemské ego v ohni duše popolom (calcinatio)? Môže byť extrakt rozpustený vo vodách plnosti duše (solutio)? Existuje nová, slúžiaca osobnosť a nová štruktúra duše, ktoré sú utvárané používaním síl duše (coagulatio)? Máme v duši perspektívu pozorovateľa (sublimatio)?

Opravdivá alchýmia umožňuje vnútornú harmóniu prostredníctvom rovnováhy štyroch elementov – ohňa, vody, zeme a vzduchu. Rozhodujúcim je náš vhľad a to, aby sila vôle bola služobníkom vyšších síl. Cieľom je stať  sa transparentným pre Svetlo. Môže sa uskutočniť alchymická svadba, zjednotenie duše a Ducha. Ďalšie tri kroky alchýmie sa potom už netýkajú pozemskej osobnosti. Tieto kroky slúžia nato, aby podstatne prispeli k aktivizácii tohto tajomstva skrz vyššie spomenuté procesy dozrievania. Sú to „mortificatio“, „separatio“ a „conjunctio“, ktoré sa v kresťanskej terminológii nazývajú aj „ukrižovanie“ (nižšieho aspektu, aby vyšší aspekt mohol byť oslobodený); „vzkriesenie“ (zvelebeného tela); a „nanebovystúpenie“ (spojenie novo narodeného človeka s novou dušou a nebeským Duchom).

back to home pdf share