Copyright

Obsah na stránkach LOGON je predmetom autorského práva autorov. Kopírovanie, opravovanie, distribúcia a akýkoľvek spôsob použitia mimo autorských práv, vyžaduje písomný súhlas príslušného autora. Sťahovanie a kópie článkov zo stránky LOGON sú povolené výlučne na súkromné, nekomerčné účely.