semienko
SPIRIT & SOUL
To malinké, čo je neviditeľné, je hybnou silou všetkého