Lúč
LIVING PAST
„Každý lúč má dvojaký stred. [...] Podobne každý človek má dvojaký stred.“ (Komenský: Centrum securitatis)
Abstraktný Fénix
LIVING PAST
Ak nemôžeš zachrániť ani seba, zriekni sa seba, len aby si Boha nestratil - Jan Amos Komenský