slnečnica
SCIENCE+
Biologická transmutácia neznamená nič viac a nič menej ako premenu, transformáciu určitých atómov na iné. Uskutočňuje sa v prírode, ale je v jasnom rozpore s prevládajúcou atómovou teóriou.…
Atómy
SCIENCE+
Atómy pozostávajú z vibrácie, vlastne sú vibráciou.
Na látku možno nahliadať ako na manifestáciu ducha.