Byliny
SCIENCE+
Používanie sily našej mysle a vedomia. Posilňovanie seba-pôsobenia a aktivovanie seba-liečenia…
ruky
SCIENCE+
Ako môže dôjsť k uzdraveniu v núdzových situáciách bez vonkajších pomôcok? Tento článok pojednáva o štyroch možnostiach, ktoré máme k dispozícii a o mechanizme seba-liečenia…