stvorenie
ZEITGEIST
Tvorivá sila sa vznáša nad vodami kvantového poľa