Buddhov tanec
ART+
Všetko začína tancom Buddhu. Na konci nastane ticho.