Lúč
LIVING PAST
„Každý lúč má dvojaký stred. [...] Podobne každý človek má dvojaký stred.“ (Komenský: Centrum securitatis)