slnečnica
SCIENCE+
Biologická transmutácia neznamená nič viac a nič menej ako premenu, transformáciu určitých atómov na iné. Uskutočňuje sa v prírode, ale je v jasnom rozpore s prevládajúcou atómovou teóriou.…
Atómy
SCIENCE+
Atómy pozostávajú z vibrácie, vlastne sú vibráciou.
Na látku možno nahliadať ako na manifestáciu ducha.
Spojenie
SCIENCE+
Máme k dispozícii toľko nástrojov spojenia, tak ako komunikujeme sami so sebou?
dúha
SCIENCE+
Sedem, osem, deväť, desať – naplnenie
Včela - šesť
SCIENCE+
Zavŕšenie v materiálnom
cesta svetla
SCIENCE+
Päťkou začína cesta zasvätenia
žlto-oranžový kvet
SCIENCE+
V štvorke sa manifestuje forma