Atómy
SCIENCE+
Atómy pozostávajú z vibrácie, vlastne sú vibráciou.
Na látku možno nahliadať ako na manifestáciu ducha.
Veža iniciácie
SCIENCE+
Čísla odhaľujú náš vývoj a osud
Príroda
SCIENCE+
Keď určitá časť rastliny vykazuje odchýlku od normy, nedostatok, „chybu“, vždy má pre ňu riešenie, pretože všetko v prírode sa usiluje o rovnováhu, o vyváženosť, o kompenzáciu. Informácia, ktorá sa…
Príroda
SCIENCE+
Duchovný princíp rastliny možno nazvať jej archetypom alebo podstatou. Pôsobí zvonka na telo rastliny a prejavuje sa v tvare rastliny. Tak dostáva rastlina signatúru. Len čo rozpoznáme túto signatúru…
Byliny
SCIENCE+
Používanie sily našej mysle a vedomia. Posilňovanie seba-pôsobenia a aktivovanie seba-liečenia…
ruky
SCIENCE+
Ako môže dôjsť k uzdraveniu v núdzových situáciách bez vonkajších pomôcok? Tento článok pojednáva o štyroch možnostiach, ktoré máme k dispozícii a o mechanizme seba-liečenia…
jaskyňa
SCIENCE+
Je dôležité mať strach. A je dobré ho prekonať.