Atómy
SCIENCE+
Atómy pozostávajú z vibrácie, vlastne sú vibráciou.
Na látku možno nahliadať ako na manifestáciu ducha.