Harry Potter
ZEITGEIST
Boj vstupuje do širších dimenzií, Voldemort sa rozširuje do oblastí toho, čo je vedomé i toho, čo je nevedomé. Tak musí Harry prežiť závažné krízy, počas ktorých sa jeho vedomie stáva stále viac…
Most k Hogwards
ZEITGEIST
To neobyčajné, to, čo presahuje hranice normálneho, v nás rozozvučí to skryté z hraničných oblastí vedomia a nevedomia , a to hlavne preto, že udalosti, ktoré popísala J. K. Rowlingová, sú plné…
Matrix
ZEITGEIST
Neo, radový zamestnanec softwarovej spoločnosti, stretáva záhadnú postavu s menom Morfeus, ktorý sa ho pýta, či chce naozaj poznať celú pravdu o ľudskej existencii…
stvorenie
ZEITGEIST
Tvorivá sila sa vznáša nad vodami kvantového poľa
rieka
ZEITGEIST
Priepasť, ktorá je v nás, sa občas prevalí navonok. V tom spočíva šanca na transformáciu
Tibet
ZEITGEIST
Návšteva Tibetu v roku 1986
Svetlo jaskyne
ZEITGEIST
Nová doba to chce robiť inak