Hermes
SPIRIT & SOUL
Môžeme zažívať veľkú útechu, pretože stále existuje energetické ohnisko, kam sa zrelé duše môžu pozdvihnúť alebo dokonca ponoriť…
Orion-Nebel
ART+
Keď sedím ticho a pozorujem ...