Eros, in Greek  and Cupido or Amor in Roman mythology is the god of love.

semienko
SPIRIT & SOUL
To malinké, čo je neviditeľné, je hybnou silou všetkého