Sea and sky

Vitajte v LOGON

back to home pdf share

LOGON je určený tým, ktorí sa pýtajú, či by naša realita mohla byť odlišná od tej, akú nám bežne predkladá svet. Kladie existenciálne otázky, ako sú: Aký je účel, cieľ môjho života? Má život hlbší zmysel? Každopádne, čo je život? Ako môžem vstúpiť do nového vzťahu so všetkým, čo žije?

LOGON chce podporiť odvahu ľudí, aby nasledovali svoje srdce a napredovali vo svojom hľadaní novej reality, tej, ktorú môže každý nájsť v sebe samom. Keď bádame v nás samých, môžeme objaviť zdroj vnútorného poznania, ktoré siaha hlboko do toho, čo „život“ skutočne znamená: spoznania, že je v nás potenciál na úplné obnovenie.

LOGON sa snaží priniesť impulzy na „opätovné prebudenie“; inšpirácie, ktoré otvárajú naše oči k novým pohľadom na život, s ktorými sa môžeme stať vedomí si nášho postavenia a našej úlohy v tomto svete novým spôsobom. Časy, v ktorých žijeme, vyžadujú nový začiatok, a tak sa teraz právom mnohých zmocňuje nepokoj a vnútorná túžba po zmene. Nový začiatok bude úspešný, keď začne vnútri nás samých.

LOGON by sa s vami rád podelil o pohľady na tento nový začiatok a o povzbudenie preň, čím môžete umožniť to, že večná esencia vnútri vás ožije.

LOGON je celosvetový projekt v mnohých jazykoch.

 

Vaše otázky a spätná väzba sú vítané: editors@logon.media

 

Editori LOGON sú:

Adèle Sader Abdalla – Brazil

Eva Cristina Casciello – Italy

Gunter Friedrich – Germany

Peter Huijs – Netherlands

Myriam La Bruyere – France

Wiesława Modrzejewska – Poland

Ten Mukenga – Democratic Republic of Congo

Joseph Murray – Australia

Diana Orrego – Columbia

Ruud Pellikaan - Netherlands

Lisa-Marie Worch - Germany

 

Link na Golden Rosycross

back to home pdf share