Sea and sky
ZEITGEIST
Vitajte v LOGON, online časopise Zlatého Kríža s Ružou
Veža iniciácie
SCIENCE+
Čísla odhaľujú náš vývoj a osud
Buddhov tanec
ART+
Všetko začína tancom Buddhu. Na konci nastane ticho.
Príroda
SCIENCE+
Keď určitá časť rastliny vykazuje odchýlku od normy, nedostatok, „chybu“, vždy má pre ňu riešenie, pretože všetko v prírode sa usiluje o rovnováhu, o vyváženosť, o kompenzáciu. Informácia, ktorá sa…
Príroda
SCIENCE+
Duchovný princíp rastliny možno nazvať jej archetypom alebo podstatou. Pôsobí zvonka na telo rastliny a prejavuje sa v tvare rastliny. Tak dostáva rastlina signatúru. Len čo rozpoznáme túto signatúru…
List
SPIRIT & SOUL
Častokrát, mladí ľudia v sebe nesú hlbokú spirituálnu túžbu
Hermes
SPIRIT & SOUL
Môžeme zažívať veľkú útechu, pretože stále existuje energetické ohnisko, kam sa zrelé duše môžu pozdvihnúť alebo dokonca ponoriť…