Sea and sky
ZEITGEIST
Vitajte v LOGON, online časopise Zlatého Kríža s Ružou
List
SPIRIT & SOUL
Častokrát, mladí ľudia v sebe nesú hlbokú spirituálnu túžbu
Hermes
SPIRIT & SOUL
Môžeme zažívať veľkú útechu, pretože stále existuje energetické ohnisko, kam sa zrelé duše môžu pozdvihnúť alebo dokonca ponoriť…
Platón
LIVING PAST
Platón hovorí, že vedieť je rozpamätať sa, a že rozvíjanie „praxe rozpamätávania“ je spôsob na dosiahnutie podstaty všetkého a na návrat k pôvodnému životu…
Byliny
SCIENCE+
Používanie sily našej mysle a vedomia. Posilňovanie seba-pôsobenia a aktivovanie seba-liečenia…
semienko
SPIRIT & SOUL
To malinké, čo je neviditeľné, je hybnou silou všetkého
ruky
SCIENCE+
Ako môže dôjsť k uzdraveniu v núdzových situáciách bez vonkajších pomôcok? Tento článok pojednáva o štyroch možnostiach, ktoré máme k dispozícii a o mechanizme seba-liečenia…